Loading...

Klik her for at se billedet i stor strørrelse

Regler for brug af WILMS Hundehal

Du finder WiILMS Hundehal på Bøgdevej 7A, Slimminge, 4100 Ringsted

 Hallen er åben alle ugens dage fra 8.00-22.00

 

 

Hallens anvisninger skal i alle henseender følges, brud på hallens regler kan medføre bortvisning

 

Regler på området

 • Træning i WILMS Hundehal er på eget ansvar, og vi kan ikke drages til ansvar for skader på hund eller fører, med mindre disse skyldes særlig grov forsømmelighed fra vores side.

 

 • Kørsel til og fra Wilms Hundehal skal foregå via grusvejen langs jordvolden.

 

 • Parkering skal foregå på gruspladsen foran hallen (Ingen parkering på græsset)

 

 • Hundeluftning skal foregå ad grusvejen langs motorvejen
 • Efterladenskaber fra hundende skal samles op uanset hvor det er på ejendommen Der er en skraldespand udenfor hallen.

 

 • INGEN løse hunde på området udenfor hallen, af hensyn til stedets beboere. Hundene skal derfor ALTID være i snor når de opholder sig uden for bygningen.

 

 • Hundenes gøen skal i videst muligt omfang begrænses, af hensyn til naboer
 • Ingen gøende hunde i bilerne, af hensyn til naboer.

 

 • INGEN træning af halsgivning hverken i hallen eller uden for hallen!

 

 

 

Regler for brug af hallen

 • Hårdhændet håndtering af hunde er under ingen omstændigheder tilladt i hallen, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 

 • Alle hunde skal være grundigt luftet inden træningsstart.

 

 • Det er forbudt for en hund at gøre sig ren i hallen! Hvis uheldet er ude skal ejer betale en bøde på 50kr til WILMS Hundehal på mobilepay 29785850 Desuden påhviler det føreren, med det samme, at rydde op og gøre rent efter den. Rengørings kit og vejledning forefindes i hallen.

 

 • Hav ALTID snor på hunden, når du går ind og ud af hallen.

 

 • Ingen løse hunde i hallen, med mindre de er under konstant opsyn eller træner.

 

 • Fører/ejer SKAL bæres indendørssko på kunstgræsset. Skal du hurtigt ud og ind kan du tage blå fodsutter uden på indendørsskoene. Der er blå fodsutter til rådighed i hallen. 

 

 • Tæver i løbetid er velkommen, men SKAL under hele opholdet i hallen være iført løbetidsbukser.

 

 • Rygning er forbudt.

 

 • Vandskåle må ikke placeres på kunstgræsset, men gerne i teori området

 

 • Hallens redskaber må kun bruges til dets tiltænkte formål.

 

 • Enhver har pligt til at oplyse WILMS Hundehal om observerede skader på hallens inventar, således at vi kan foranledige en udbedring af forholdene.

 

 • Hallen skal ryddes inden slut af booket tid – så der ikke “tages” tid fra næste lejer.

 

 • Husk at slukke lyset og låse af og sæt nøglen i nøgleboksen, når hallen forlades

Forsikring og vaccination

 • Det er ejerens / førerens ansvar at enhver hund de træner i WILMS Hundehal er vaccineret, og således beskyttet mod de mest almindelige og smitsomme sygdomme. Er hunden syg (kennelhoste o.lign), medtages den selvfølgelig ikke på området.

 

 • Det er ejerens/førerens ansvar at medbragte hunde er forsikret med udvidet ansvarsforsikring.

 

 • WILMS & HUND/ WILMS Hundehal kan til enhver tid kræve at se dokumentation for at hunden er korrekt vaccineret og forsikret