Loading...

Du finder vores træningsplads på bagsiden af Solrød Idrætscenter

( bag hal B) Du skal køre ind af Engmosevej, 2680 Solrød Strand.

 

Du kan stille din bil på P-pladsen tilhørende Solrød Idrætcenter. 

Toiletforhold til hundeføren findes i Idrætcentret, i deres åbnings tid. 

Du finder Wilms Hundehal på Bøgedevej 7a, 4100 Ringsted

Regler for brug af hallen

Kørsel til og fra Wilms Hundehal skal foregå via grusvejen langs jordvolden.

Parkering skal foregå på gruspladsen foran hallen

Hundene skal altid være i snor når de opholder sig uden for bygningen.

Hundeluftning skal foregå ad grusvejen langs motorvejen.

Efterladenskaber fra hundende skal samles op uanset hvor det er på ejendommen.

Hundenes gøen skal i videst muligt omfang begrænses og der må ikke foretages træning af halsgivning

Der skal benyttes indedørs sko af alle der opholder sig i hallen.

Ved uheld på kunstgræsset skal det der til hørende Kit benyttes med det samme.

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS hjælp / Find vej til 

WILMS & HUND træningsbanen